GDPR PERSONVERNVelkommen til Fonn sin gratis Firmakartlegging i GDPR Personvern!GDPR setter nye krav til din virksomhet. Her får du enkelt avklart hva som er kravene og hvordan du ligger an. Kartleggingen gir deg også en innføring i GDPR Personvern, og er et minikurs som gjør deg enklere for deg i arbeidet videre.
NB Du bør gjennomføre kartleggingen i en operasjon og levere den, ellers kan du falle ut og må begynne på nytt!


Motta en rapport
Ved å ta denne testen og svare ærlig, vil du få en klar indikasjon på hva som må gjøres for at du ikke skal risikere eventuelle bøter
dersom Datatilsynet dukker opp, eller ber om dokumentasjon på at alt er på plass. Vi sender deg en rapport i PDF som viser resultatet ditt,
og om det er risiko på noen områder. 

Minikurs
Det er lagt inn grunnleggende kompetanse i systemet slik at du skjønner hva du svarer på. Du får et minikurs helt gratis.
Om du ønsker, kan du også få en attest som kan brukes som dokumentasjon.